کاوشگری در نظام تعلیم و تربیت

دوره کاوشگری در نظام تعلیم و تربیت
با هدف توانمند سازی و شبکه سازی علاقمندان حیطه تعلیم و تربیت، طراحی و اجرا می گردد و این زمینه وجود دارد شرکت کنندگانی که فرآیند آموزش و کارورزی را با موفقیت طی نمایند در فعالیت های پژوهشی اندیشکده تربیت دعوت به همکاری شوند.

نام و نام خانوادگی*
تحصیلات*
شهر*
محل اشتغال*
شماره همراه*
قیمت:

آخرین اخبار

ره نو

اولین دوره شناسایی و توانمندسازی استعدادهای تربیتی

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید