پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

درباره ما

مرکز «احیاء اندیشه و سیرۀ علوی» یک نهاد مردمی عام‌المنفعه و خیریه است که در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی اولویت‌دار فعالیت می‌کند. اگر چه این مرکز از سال ۱۳۷۹ با برگزاری مجموعۀ نمایشگاهی «امام علی (علیه‌السلام) اسوۀ آفرینش» فعالیت خود را آغاز کرد ولی از سال ۱۳۹۳ با ثبت در وزارت کشور به عنوان یک سازمان مردم نهاد، تمرکز خود را بر تعلیم و تربیت با رویکردی اسلامی، عقلانی و با محوریت زیربنایی‌ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده قرار داده ‌است به نحوی که سایر نهادهای تربیتی مانند مدرسه، رسانه و… به عنوان مکمل خانواده به ایفای نقش بپردازند.

هدف از شکل‌گیری این مجموعه، احیای اندیشه و سیرۀ اهل‌بیت در قالب الگوهایی کارآمد، متناسب با اقتضائات روز و ناظر به مسائل آینده برای تمام افراد جامعه است. با توجه به اهمیت بستر خانواده در تربیت و تعلیم، راهبری نظام تربیت خانواده‌محور، جهت دستیابی به خانوادۀ تراز اسلامی در دستور کار این مرکز قرار دارد.

رسالت مرکز عبارت است از: «احیاء اندیشه و سیرۀ اهل‌بیت از طریق تربیت مبتنی بر معارف قرآن و اهل‌بیت و در جهت فرهنگ‌سازی سبک زندگی مطلوب» و روش خود را برای دستیابی به چنین رسالتی، الگوسازی، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی در این راستا می‌داند.

مخاطبان فعالیت‌های این مرکز در درجه اول، خانواده‌های دغدغه‌مند نسبت به تربیت دینی و اعضای خانواده و در درجه دوم نهادهای حاکمیتی و مردمی و فعالان مرتبط با حوزۀ تعلیم و تربیت و خانواده هستند.

مرکز احیاء اندیشه و سیرۀ علوی از پنج مجتمع تشکیل شده است:

۱- پژوهشکدۀ مهرستان     /     ۲- مجتمع تربیتی مهرستان     /     ۳- مجتمع فرهنگی مهرستان     /     ۴- نشر مهرستان     /     ۵- پردیس هنری رویا

مرکز «احیاء اندیشه و سیرۀ علوی» یک نهاد مردمی عام‌المنفعه و خیریه است که در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی اولویت‌دار فعالیت می‌کند. اگر چه این مرکز از سال ۱۳۷۹ با برگزاری مجموعۀ نمایشگاهی «امام علی (علیه‌السلام) اسوۀ آفرینش» فعالیت خود را آغاز کرد ولی از سال ۱۳۹۳ با ثبت در وزارت کشور به عنوان یک سازمان مردم نهاد، تمرکز خود را بر تعلیم و تربیت با رویکردی اسلامی، عقلانی و با محوریت زیربنایی‌ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده قرار داده ‌است به نحوی که سایر نهادهای تربیتی مانند مدرسه، رسانه و… به عنوان مکمل خانواده به ایفای نقش بپردازند.

هدف از شکل‌گیری این مجموعه، احیای اندیشه و سیرۀ اهل‌بیت در قالب الگوهایی کارآمد، متناسب با اقتضائات روز و ناظر به مسائل آینده برای تمام افراد جامعه است. با توجه به اهمیت بستر خانواده در تربیت و تعلیم، راهبری نظام تربیت خانواده‌محور، جهت دستیابی به خانوادۀ تراز اسلامی در دستور کار این مرکز قرار دارد.

رسالت مرکز عبارت است از: «احیاء اندیشه و سیرۀ اهل‌بیت از طریق تربیت مبتنی بر معارف قرآن و اهل‌بیت و در جهت فرهنگ‌سازی سبک زندگی مطلوب» و روش خود را برای دستیابی به چنین رسالتی، الگوسازی، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی در این راستا می‌داند.

مخاطبان فعالیت‌های این مرکز در درجه اول، خانواده‌های دغدغه‌مند نسبت به تربیت دینی و اعضای خانواده و در درجه دوم نهادهای حاکمیتی و مردمی و فعالان مرتبط با حوزۀ تعلیم و تربیت و خانواده هستند.

مرکز احیاء اندیشه و سیرۀ علوی از پنج مجتمع تشکیل شده است:

۱- پژوهشکدۀ مهرستان     /     ۲- مجتمع تربیتی مهرستان     /     ۳- مجتمع فرهنگی مهرستان     /     ۴- نشر مهرستان     /     ۵- پردیس هنری رویا