رشد مسیر حرفه‌ای یک مربی

مدرسه عالی تربیت زیر نظر دانشگاه اصفهان با رسالت تربیت و ارتقا شایستگی های حرفه ای مربیان و علاقه مندان به حیطه تعلیم و تربیت نوین شکل گرفته است. دوره گام های طلایی مربیان حرفه ای یکی از دوره های این مرکز است که در رویدادهای مستقل اما هدفمند و سلسله وار هر بار به یکی از گام های حرفه ای می پردازد. در رویداد اول برای طی گام طراحی مسیر رشد حرفه ای در خدمت دکتر محمد رضا عابدی هستیم.

مدرسه عالی تربیت زیر نظر دانشگاه اصفهان با رسالت تربیت و ارتقا شایستگی‌های حرفه‌ای مربیان و علاقه‌مندان به حیطه تعلیم و تربیت نوین شکل گرفته است. دوره گام‌های طلایی مربیان حرفه‌ای یکی از دوره‌های این مرکز است که در رویدادهای مستقل اما هدفمند و سلسله‌وار هر بار به یکی از گام‌های حرفه‌ای می‌پردازد.
در رویداد اول برای طی گام طراحی مسیر رشد حرفه‌ای در خدمت دکتر محمد رضا عابدی هستیم.

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.

آخرین اخبار

ره نو

اولین دوره شناسایی و توانمندسازی استعدادهای تربیتی

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید