ره نو

اولین دوره شناسایی و توانمندسازی استعدادهای تربیتی

تحقق شعار تحول در نظام آموزشی کشور، زمانی به واقعیت نزدیک خواهد شد که نیروی انسانی مورد نیاز با رویکرد تحول‌گرایانه، شناسایی و متناسب با رویکردهای نوین، شایستگی‌های لازم را کسب کنند.

در واقع نیروی انسانی که از لحاظ فکری و عملی، آمادگی پذیرش و اجرای طرح‌های تحول‌گرایانه را داشته باشند، پاشنۀ آشیل تحول در نظام آموزشی محسوب می‌شود و بدون آن، اهداف حرکت‌های تحول‌گرایانه راه به جایی نخواهد برد؛ هرچند این حرکت‌های متکی بر بهترین و کارآمدترین الگوها باشد.

بر این اساس طرح رهنو با هدف شناسایی، هدایت مسیر حرفه‌ای و توانمندسازی استعدادها در زمینۀ تربیت رسمی (مدرسه) در مدرسۀ عالی تربیت مهرستان طراحی شده است تا از این طریق بخشی از خلأ نیروی انسانی موجود در مدارس نوین در دورۀ پیش‌دبستان و دبستان را برطرف نماید.

تومان

آخرین اخبار

ره نو

اولین دوره شناسایی و توانمندسازی استعدادهای تربیتی

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید