شماره ۱- مجلۀ سیاست‌نامۀ خانواده

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
  • مجلۀ سیاست‌نامۀ خانواده
  • دفتر اول، بهار ۱۴۰۱
  • صاحب امتیاز: پژوهشکده مهرستان
  • مدیر مسئول: دکتر محمدصالح طیب نیا
  • دبیر علمی: دکتر راحله کاردوانی
  • مدیر اجرایی: دکتر الهام خرمی
  • ویراستار: سمیه دقاغیان

در این شماره می‌خوانید:

جامعه خانواده محور و نظام حکمرانی
۱) خانواده محوری به مثابه تیغ دودَمحجت الاسلام دکتر محمدرضا زیبایی نژاد
۲) خانواده و حکمرانی مسئله محورخانم دکتر مریم اردبیلی
خانواده رشد یافته و نظام حکمرانی
۳) حکمرانی داده بنیاد و بهنجاری خانوادهدکتر محمدعلی مظاهری
۴) سیاست و چرخه اجتماعی خانوادهحجت الاسلام دکتر مجید دهقان
خوانش مفهومی
۵) رصد شاخص‌ها و الگوهای خانواده مطلوب ایرانیدکتر سهراب هاشمی نژاد
۶) خانواده و طراحی خط‌مشی مؤثرخانم دکتر راحله کاردوانی
۷) منطق تحول سیاست خانواده در ایرانخانم دکتر سیده فاطمه محبی
رویداد پژوهی و تجربه نگاری
۸) ساخت کوچک ترین دموکراسی در قلب جامهدکتر الهام خرمی
کتابیسم
۹) کتاب موج زندهانتشارات مهرستان

آخرین اخبار

قطب نما

نگاهی جدید و تخصصی به تربیت و توانمندسازی با محوریت نوجوانان نسل z و α

ادامه مطلب

تاثیر باورها و اعتقادات دینی بر خانواده در جهان و ایران

دینداری در ابعاد مختلف و متعدد آن قوله مهم و بنیادینی است که بر بسیاری از سازوکارهای جامعه تاثیرگذار است.   نوع، جهت گیری، شدت و سایر مسائل پیرامون دینداری در ارتباط با نهاد خانواده که متشکل از پیوندی همه جانبه در جامعه است نیز اهمیت وافری دارد.   پژوهش‌هایی

ادامه مطلب

شماره ۱- مجلۀ سیاست‌نامۀ خانواده

مجلۀ سیاست‌نامۀ خانواده دفتر اول، بهار ۱۴۰۱ صاحب امتیاز: پژوهشکده مهرستان مدیر مسئول: دکتر محمدصالح طیب نیا دبیر علمی: دکتر راحله کاردوانی مدیر اجرایی: دکتر الهام خرمی ویراستار: سمیه دقاغیان در این شماره می‌خوانید: جامعه خانواده محور و نظام حکمرانی ۱) خانواده محوری به مثابه تیغ دودَم حجت الاسلام دکتر

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید