دســـــــته هــا
رسانه
کــــــــانـون
فــــرهــنگی
خـــــانـواده
خــــــــــانـــه
مادر وکودک
مـــــــدرسه
زنــــــــدگـی
آمــــــوزش
انــدیشکده
رســــــــانـه
انـتـشــارات
جــــشنواره
مــــــهـــــــر
غــــــــــدیـر
جشنواره‌های مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی
جشنواره‌های مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

جشنواره های در حال برگزاری توسط مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

تماس با ما

آدرس: اصفهان، خیابان مسجدسید، خیابان آیت الله زاهد، کوچه ۱۵، پلاک ۳۵، مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی کد پستی: ۸۱۳۶۹ – ۵۵۱۴۳ شماره تلفن: ۰۳۱-۳۲۳۴۳۸۱۲ شماره تلفن انتشارات مهرستان: ۰۳۱-۳۲۳۶۸۷۵۵ ایمیل: info@mehrestan.ir فرم تماس با ما:

معرفی مرکز مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مقدمه مرکز «احیاء اندیشه و سیرۀ علوی» یک نهاد مردمی عام المنفعه و خیریه است که در عرصه های فرهنگی و اجتماعی اولویت دار فعالیت می کند. اگرچه این مرکز از سال ۱۳۷۹ با برگزاری مجموعۀ نمایشگاهی «امام علی (علیه السلام) اسوۀ آفرینش» فعالیت خود را آغاز کرد ولی از سال ۱۳۹۳ با ثبت در […]